Luchthavencomités en BBL hekelen leugens en demagogie in uitbreidingsdossier DHL

PERSBERICHT 9 januari 2004
o.ref.: AS/9635/EG

Luchthavencomités en BBL hekelen leugens en demagogie in uitbreidingsdossier DHL. Premier Verhofstadt en federale regering mogen uitbreidingsplannen DHL niét goedkeuren

Alle bewonerscomitĂ©s die actief zijn rond de luchthaven van Zaventem – zowel die uit de Noordrand en de Oostrand als uit Brussel – kanten zich samen met Bond Beter Leefmilieu (BBL) tegen een verdere uitbouw van de nachtvluchten vanuit Zaventem, zoals recent voorgesteld door DHL. De limiet van het aanvaardbare is met het huidige aantal nachtvluchten al overschreden. Nog meer nachtvluchten toelaten vanuit Zaventem maakt de situatie helemaal onleefbaar. Ondertussen regent het leugens in het dossier. Zo blijken de werkgelegenheidscijfers miraculeus op te lopen van 1.500 over 5.400 en 9.600 tot zelfs 20.000. Ook inzake het aantal nachtvluchten worden gemanipuleerde cijfers de wereld ingestuurd – de nacht is in BelgiĂ« … Ă©Ă©n uur minder lang dan in de rest van Europa. De bewonersgroepen en BBL eisen daarom dat het debat over de mogelijke uitbreiding van DHL op een eerlijke manier en met correcte cijfers wordt gevoerd.

Alle bewonerscomitĂ©s en BBL zijn in elk geval gekant tegen een verdere uitbreiding van de nachtvluchten, zoals DHL voorstelt. Nog voor de huidige problemen als gevolg van de concentratie (een idee van Verhofstadt overigens) werden opgelost, dreigt er al een nieuw probleem. Voor de omwonenden is de limiet van het aanvaardbare nu al bereikt, nog meer nachtvluchten toelaten vanuit Zaventem maakt de situatie helemaal onleefbaar. Een verdere uitbreiding van de nachtvluchten zal immers zorgen voor nog meer slaapverstoring en werkverlet en alle daarmee gepaard gaande gezondheidsproblemen zoals meer stress, een verhoogde bloeddruk, leerachterstand bij kinderen, concentratieproblemen, meer hart- en vaatziekten … Al te vaak wordt de uitbreiding van de nachtvluchten voorgesteld als een afweging tussen comfort en werkgelegenheid. In werkelijkheid gaat het om een afweging tussen ziek worden en dood gaan enerzijds en particuliere economische belangen anderzijds.

Ondertussen regent het leugens in het dossier. Zo blijken de werkgelegenheidscijfers altijd maar op te lopen. Volgens DHL zelf gaat het om maximaal 1500 luchtvaartgerelateerde jobs. in een poging om de publieke opinie te misleiden klopten BIAC en Verhofstadt deze cijfers achtereenvolgens op tot 5.400, 9.600 en uiteindelijk 20.000 jobs. Dit alles. Pure demagogie!

Ook inzake het aantal nachtvluchten worden de cijfers gemanipuleerd. Volgens de internationaal en Europees algemeen aanvaarde definitie van de nacht (acht uren: van 23.00 tot 7.00u) zijn er van op Zaventem 36.000 nachtvluchten. Volgens BIAC zijn het er slechts 21.000, gerekend op basis van een gemanipuleerde definitie van de nacht (slechts zeven uren: 23.00 tot 6.00u).

Eveneens uit de lucht gegrepen is de bewering dat stillere vliegtuigen de geluidsoverlast zullen oplossen. Het stilste vrachtvliegtuig maakt op tien km van de luchthaven nog steeds zestienmaal meer geluid dan een trein. Op basis van de huidige stand van de wetenschap is er ook in de toekomst weinig beterschap in zicht.

De bewonersgroepen en BBL eisen dat het debat op een eerlijke en integere wijze wordt gevoerd. Dit betekent dat de juiste cijfers – inzake werkgelegenheid, aantal vluchten en afname van de hinder door stillere vliegtuigen – moeten gebruikt worden. Verder moet het nachtregime voor vliegtuigen acht uur duren gelden: van 23.00 tot 7.00u. Daarom kan het aantal nachtvluchten in geen geval worden verhoogd.

Ondertekenaars:
25 aiR
Actie Noordrand
AWACSS (Wezembeek-Oppem)
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, koepel van Vlaamse milieuverenigingen
Brussel Air Libre
BUTV Zaventem
Daedalus
Leefbaar Diegem
Milieuraad Steenokkerzeel
Sterrebeek 2000 vzw
Wake Up Kraainem
Wakker Tervuren
Zonezes

Informatie: Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu, 02 282 17 34, 0474 406 394

Wilt u onze persberichten automatisch ontvangen, stuur dan een mailtje naar
bblpersberichten-subscribe@bblv.be
Wilt u onze persberichten niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje naar
bblpersberichten-unsubscribe@bblv.be
Ons persberichtenarchief vindt u op www.bondbeterleefmilieu.be