DHL WIL EEN HUB IN BELGIĂ«, GEEN TWEE!

DE STANDAARD ONLINE dd 18 DECEMBER 2003

Bart Dobbelaere

De regering wil spoed zetten achter de onderhandelingen met DHL over een uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf. Als DHL in Brussel wil blijven, zal de koerier vaker het spoor moeten gebruiken. En zal Biac aan DHL misschien een monopolie op nachtvluchten moeten geven.

Het kernkabinet boog zich gisteren over een studie van de luchthavenuitbater Biac over de uitbreidingsplannen van koerier DHL. DHL wil in België zijn centrale hub uitbouwen. Tot 2007 kan dat zonder veel problemen in Brussel gebeuren. In de tweede fase van de uitbreiding, tot 2014, ligt dat minder voor de hand. Natuurlijk ziet paars graag een uitbreiding van de activiteiten van DHL want zoiets betekent een rist arbeidsplaatsen erbij. Zonder DHL krijgt de regio Vilvoorde een nieuwe opdoffer op het vlak van tewerkstelling.

Het probleem is niet zozeer de luchthaven zelf. Mits kleine aanpassingen is Brussel, volgens de Biac-studie, de ideale plaats voor DHL. Iets minder eenvoudig is dat de uitbreiding alleen kan, als het aantal nachtvluchten niet hoger gaat dan wat toegelaten is. De milieuvergunning van de luchthaven laat jaarlijks 25.000 vliegbewegingen (opstijgen en landen) toe tussen 23 en 6 uur. Nu gebruikt de luchthaven er daar ongeveer 21.000 van. Vooral DHL vliegt ‘s nachts, maar er zijn ook andere vrachtvluchten en — zeker tijdens de vakantie — charters.

De regering wil onderhandelen met DHL om de koerier te laten groeien in Brussel, terwijl DHL toch binnen het maximum aantal vliegbewegingen blijft. Zo zou de luchthavenuitbater BIAC andere nachtvluchten kunnen verbieden. DHL zou ook vaker het spoor kunnen gebruiken ‘s nachts. Of gewoon vaker overdag vliegen.

Een ander scenario: een tweede hub in België, ziet DHL zelf niet zitten. Het koerierbedrijf wil één grote hub in België. Dus niet tegelijkertijd in Brussel blijven én elders in ons land.

Oostende is volgens de studie van Biac absoluut geen alternatief voor Brussel. Wil Oostende DHL kunnen huisvesten, dan moeten er twee dorpen met 1.400 inwoners onteigend worden. Ook Bierset ligt moeilijk want die luchthaven komt twee landingspistes te kort om DHL Ă©n TNT te laten opstijgen en landen. De overlast voor de omwonenden zou ook te groot zijn. Het enige mogelijke alternatief voor Brussel is ChiĂšvres. De ligging is redelijk. Enkel het dorpje Bauffe zou moeten worden onteigend. Dat gaat om 350 inwoners.

De regering gaat dus praten met DHL en geeft zich ruim een maand de tijd. Voor eind januari moet er een beslissing zijn.

©Copyright De Standaard