Minder belasten en meer spreiden in alle richtingen om meer vliegtuigen te laten vliegen?

Persbericht :

De ministerraad hechtte op vrijdag 4 april zijn goedkeuring aan het ontwerp van koninklijk besluit houdendede derde beheersovereenkomst tussen de staat en Belgocontrol, die onder andere de opstijg- en landingsvergoedingen van de luchtverkeersleiding in de Belgische luchthavens bepaalt. De nieuwe tarieven zijn duidelijk gunstiger voor de luchthaven Brussel-Nationaal dan voor de regionale luchthavens (de verschillen lopen op tot 46%!).

Waarom krijgt de luchthaven van Brussel-Nationaal een gunstbehandeling, terwijl de vluchten boven Brussel en de geluidsoverlast die daar het gevolg van is al decennialang problemen opleveren? Deze problemen vormen een Gordiaanse knoop die geen enkele regering ooit op een aanvaardbare manier kon ontwarren.
Het is nochtans gewoon een kwestie van gezond verstand om de luchtvaart op Belgische schaal te rationaliseren, met een specialisatie van de 5 luchthavens: bv. vrachtvervoer in Luik, lowcostvluchten in Charleroi, zakenreizen en toerisme op lange afstand in Brussel en andere activiteiten in Antwerpen en Oostende. Maar neen, elk gewest voert een eigen luchtvaartbeleid, met soms absurde resultaten!

Het is bekend dat de ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem – de zelfverklaarde luchtvaartcluster en -portaal van Vlaanderen – een project is dat de regering van Kris Peeters nauw aan het hart ligt. Dit is verwonderlijk, want de hoofdaandeelhouder is een Canadees pensioenfonds en de bestaande situatie ter plaatse is uiterst ongunstig: de luchthaven ligt volledig fout ingeplant ten opzichte van de overheersende winden, ze ligt op 2 km van een stad met een miljoen inwoners, ze is volledig omsloten door gebouwen en dit alles is het resultaat van een totaal gebrek aan een coherent beleid inzake ruimtelijke ordening. Je zou voor minder denken dat sommigen graag megalomane illusies koesteren of conflicten in stand houden 


Uiteindelijk vraag je je af of de Franstalige meerderheidspartijen door de knieĂ«n zijn gegaan voor de wensen en ambities van de Vlaamse regering, zodat zij in ruil meer vrijheid krijgen om naar eigen inzicht “hun” Waalse luchthavens te ontwikkelen. Zou dat de reden kunnen zijn dat diezelfde partijen, nadat ze de luchtroutes “Chabert” en vervolgens “Kanaal” in het midden van de hoofdstad hadden geslikt, nu met de implementatie van het plan Wathelet de integrale spreiding van het overvliegen op lage hoogte boven stadsgemeenten (sommige met een bevolkingsdichtheid tot 13.000 inwoners/kmÂČ!) hebben goedgekeurd? Met als zwakke argument dat de enige oplossing erin bestaat om de overlast “rond te strooien”, terwijl die integendeel wordt gemaximaliseerd, aangezien een veel groter aantal personen wordt getroffen. En het al niet verwaarloosbare risico stijgt nog. Amsterdam behoudt nog altijd een levendige herinnering aan de Bijlmermeerramp van 1992.

Nog meer spreiden om nog meer vliegtuigen te laten vliegen, dat gerucht doet in Brussel de ronde sinds de invoering van de laatste fase van het plan Wathelet. Het nieuwe beheercontract van Belgocontrol versterkt alleen maar de verdenkingen van de Brusselaars die de hinder aan den lijve ondervinden 


Contactpersoon: VĂ©ronique de Potter 0497/90.62.52