Onduidelijkheid over geluidsnormen kost Brussel miljoenen

onze commentaar :
* al betalen de maatschappijen de boetes, het is maar een peuleschil van hun kosten, en de boetes zullen zeker niet ontradend werken.
* en wat met de dwangsommen t.a.v. de federale overheid die de vliegtuigen op de verkeerde uren of over de gevoelige zones stuurt ?
wanneer gaat het Brussels gewest deze opleggen ?

vrijdag 18 februari 2011, 18u59

Het Brussels gewest loopt 5,5 miljoen euro mis door de juridische onzekerheid over de Brusselse geluidsnormen.

De meeste luchtvaartmaatschappijen weigeren de boetes die het gewest oplegt te betalen omdat er geen sluitend wettelijk kader is. Maar in een advies laat het Europees Hof nu weten dat de strenge Brusselse normen niet in strijd zijn met de Europese wetgeving. .

Het Brussels gewest loopt 5,5 miljoen euro mis door de juridische onzekerheid over de Brusselse geluidsnormen. De meeste luchtvaartmaatschappijen weigeren de boetes die het Gewest oplegt te betalen omdat er geen sluitend wettelijk kader is.
In 2004 besliste Minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) om opnieuw boetes op te leggen aan luchtvaartmaatschappijen die de Brusselse geluidsnormen overtreden. Sindsdien heeft Leefmilieu Brussel 13.000 processen-verbaal opgesteld. Dat resulteerde in 508 effectieve boetes. In een vijfde van de gevallen hebben de luchtvaartmaatschappijen de boete betaald. Dat leverde de gewestkas 463.000 euro op. 97 dossiers zijn nog in behandeling.

Zo blijven er nog 302 openstaande boetes over. Goed voor een openstaand bedrag 5,5 miljoen euro. Door het ontbreken van een sluitend juridisch kader, kan het Gewest moeilijk druk uitoefenen op de wanbetalers.

Het gunstig advies van de advocaat-generaal van het Hof van Europa is een stap in de goede richting. Maar het biedt nog lang geen juridische garantie. “Het is een eerste overwinning in een lange juridische saga,” zegt minister Huytebroeck. “Het gaat hier maar om een advies, de conclusie van het Hof moet nog vallen. Ook het Grondwettelijk Hof en de Raad van State moeten nog hun zeg doen.”

De Brusselse geluidsnormen blijven dus voorlopig vastzitten in een juridisch vacuĂŒm. Tegen het eind van de zomer zou er meer duidelijkheid komen. Dan moet het arrest van het Europees Hof vallen. Eens de regering de juiste wapens in handen heeft, zal ze volgens Minister Huytebroeck alles in het werk stellen om de boetes te innen.

[->http://www.brusselnieuws.be/artikel/onduidelijkheid-over-geluidsnormen-kost-brussel-miljoenen]