Actualiteit 8 februari 2007

De rechtbank kent Bruxelles Air Libre Brussel het recht toe dwangsommen te eisen en brengt de Brusselse en Vlaamse poltici hierdoor in verlegenheid.
lees ons persbericht verderop.

De onderhandelingen tussen de regio’s en de federale overheid om een evenwichtig spreidingsplan te bereiken zijn op dit ogenblik opgeschort alhoewel dit niet officieel verklaard wordt.

Geluidsnormen – de boetes : * indien eerbiedigd zouden deze een 5-tal procent van de vliegtuigen uit het luchtruim van het Brussels Gewest (BHG) weren, voornamelijk rond 6 uur ‘s ochtends. * er wordt proces verbaal opgesteld tegen de overtreders ; deze worden niet opgevolgd door het parket, waardoor het BHG administratieve boetes uitschrijft die door een deel van de overtredende luchtvaartmaatschappijen betaald worden.

Geluidsnormen – de dwangsommen : * de federale overheid en een aantal luchtvaartmaatschappijen hebben de geluidsnormen voor de rechtbank aangevochten. het BHG kreeg gelijk tot en met de hoogste instantie (de Raad van State in een gemeenschappelijke Fr en Nl – Kamer), en de geluidsnormen werden bovenop de boetes met dwangsommen bekrachtigd tegenover de federale overheid. De regering van het BHG is niet in staat deze dwangsommen op te leggen vermits de Vlaamse regeringsleden (Vanhengel-Smet-Grouwels) van hun partijvoorzitters de opdracht gekregen hebben in desbetreffend geval de Brusselse Regering te verlaten en te doen vallen. Bovendien heeft minister Reynders beloofd de dwangsommen, indien toegepast, van het federaal Brussel-budget (BelIris) af te trekken.

Minister Landuyt raadt de omwonenden van de luchthaven aan introspectieve rust te zoeken (interview Mille Decibels en De Morgen), terwijl hijzelf een vliegwet probeert door te drukken om de rechtszaken tegen de overheid te bemoeilijken.

De vliegwet bepaalt dat de minister van mobiliteit alle macht krijgt om via koninklijke besluiten het gebruik van deze of gene startbaan, vliegprocedure, of route te bepalen en te wijzigen.

Nadat milieuverenigingen (31 mei 2006) en na aandringen van de oppositie ook omwonersverenigingen (21 juni 2006), waaronder Air Libre, in de kamercommissie gehoord werden en een noodoproep lanceerden om de wet als dusdanig niet goed te keuren, raakte de vliegwet voorlopig niet gestemd wegens het geringe aantal aanwezige parlementsleden. De vliegwet dreigt vóór de federale verkiezingen van juni 2007 alsnog in stilte gestemd te worden.

Bert Anciaux lanceerde op zijn webstek (23 juli 2006) het idee om de luchthaven van Zaventem om te vormen tot een groot sportstadion, en er de olympische spelen op te organiseren. Politiek en pers hebben hem hiervoor collectief gelyncht. Ze maken zodoende van de gelegenheid misbruik om het debat ten gronde te ontlopen, en mogelijke alternatieven de facto de kop in te drukken.

Want laten we eerlijk wezen : waarom moet vliegverkeer dat niet ten dienste komt van de regio (transitverkeer, cargo, hub-functie) en dat bovendien zorgt voor het grootste aandeel hinder en vervuiling, per se op de luchthaven van Zaventem in de dichtstbevolkte regio van België plaatsgrijpen ?