Air Libre naar rechter voor Brusselse dwangsommen

De vereniging Air Libre Brussel daagt de federale staat, de uitbater van de luchthaven BIAC en de verkeersleiding Belgocontrol voor de rechter. De vereniging wil op die manier de Brusselse geluidsnormen doen respecteren. Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) reageert misnoegd. « Ik vind dit een zeer slechte kerstboodschap. Dat stoort de sfeer van de onderhandelingen. »

In juni besliste een rechter dat de geluidsnormen van het Brussels gewest moeten nageleefd worden. Anders moest een dwangsom van 25.000 euro betaald worden per overtreding. Binnen de drie maanden moest er een oplossing komen, maar die kwam er niet.

Het gewest eist voorlopig geen dwangsommen om de onderhandelingen alle kansen te geven. Ook de vereniging Air Libre Brussel heeft naar eigen zeggen gewacht met een rechtszaak om de onderhandelingen niet te dwarsbomen. Maar nu is het geduld op, zegt Maurice Seewald van Air Libre Brussel.

« Blijkbaar zit het nu vast. Er komt niets uit de bus. Er zijn geen nieuwe initiatieven met oplossingen voor het verlichten van de geluidshinder. Wij gaan er van uit dat we na zes maanden lang genoeg gewacht hebben. Wij willen nu een rechtzaak over de geluidsnormen. »

Renaat Landuyt vindt de klacht overhaast. « Er zijn nog altijd onderhandelingen bezig. We proberen nog steeds zo veel mogelijk te objectiveren. We zijn nu bezig met het bekijken wat we met de 25L kunnen doen, de zogenaamde linkse lange piste. »

« Rechtbanken kunnen alleen maar ja of neen zeggen, maar ze kunnen nooit een nieuwe oplossing geven. Waar de mensen nood aan hebben, is een nieuwe oplossing. En die moet komen vanuit politieke onderhandelingen, » zegt minister Landuyt.

Maurice Seewald: « Een rechter beslist ook dat mensen beschermd moeten worden. Hoe de regering dat aanpakt, is haar probleem. »

Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) wilde niet reageren op de dagvaarding.