Een spreidingsplan… boven Brussel?

In naam van de inwoners van Evere maken wij ons zorgen over de laatste voorstellen van de afgevaardigden van de Vlaamse regering tijdens de onderhandelingen over het beheer van de overlast van het vliegverkeer boven Brussel.

Deze voorstellen worden immers op nauwelijks enkele dagen voor de termijn van 15 oktober op ons losgelaten, en betekenen niets minder dan een spreiding enkel boven het Brussels Gewest. Ze stellen geen enkele wil voorop om tot een oplossing te komen die rekening houdt met de belangen en meer bepaald de rust van de Brusselaars.

Het voorstel om systematisch gebruik te maken van baan 25R en om ‘s nachts de “quota counts” af te schaffen, getuigt op afdoende wijze over een geest van provocatie.

Wij verwachten van federaal minister van mobiliteit Landuyt geen “compromisvoorstellen”, zoals werd aangekondigd, maar een oplossing die rekening houdt met het algemeen belang, de veiligheid en de levenskwaliteit van de inwoners.

Anderzijds moedigen we de gewestministers die aan de onderhandelingen deelnemen aan om vastberaden stelling te nemen tegen voorstellen die ze zelf “surrealistisch” hebben genoemd. De inwoners van Evere zouden immers niet begrijpen dat de situatie nog zou verergeren ten opzichte van hetgeen ze nu al moeten ondergaan.

Rudi Vervoort

Burgemeester

Vincent Wertz

Schepen