Landuyt: dringend akkoord tussen gewesten nodig

(belga) – Dit arrest toont de dringende nood aan een luchthavenakkoord. Zo reageert minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (sp.a) bij monde van woordvoerster Els Bruggeman op het arrest van de Raad van State dat het baangebruik van piste 20 op zaterdagen (opnieuw) schorst.

« We zitten met twee gerechtelijke uitspraken die elkaar tegenspreken. De Nederlandstalige kamer van de Raad van State verbiedt het gebruik van de 25R op zaterdagen en de Franstalige kamer schorst nu ook het gebruik van baan 20 », aldus Bruggeman.

Hoe Landuyt het probleem van het baangebruik op zaterdagen wil ontmijnen, is nog niet duidelijk. « We moeten binnen een redelijke termijn gevolg geven aan het arrest », klinkt het. Voorlopig blijft het huidige baangebruik nog gehandhaafd. Dat komt neer op een gedeeld gebruik van banen 25R (vertrekken van 06.00 uur tot 14.00 uur) en 20 (vertrekken van 14.00 uur tot 23.00 uur).

Copyright © Tijdnet