Inwoners uit de Oostrand onder landingsbaan 02 leggen beslag op een onroerend goed in de Brusselse Wetstraat !


De inwoners uit de Oostrand die op 17 maart 2005 gelijk hebben gekregen voor het Hof van Beroep van Brussel omtrent het gebruik van de landingsbaan 02, hebben gisteren ( donderdag 29 september 2005 ) aan Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt een voorafgaand bevel voor een uitvoerend onroerend beslag laten overhandigen door een gerechtsdeurwaarder.

Het vonnis van het Hof van Beroep van 17 maart 2005 maakte een einde aan het ongeoorloofde gebruik van baan 02 voor de landingen, zoals preferentieel voorzien in het spreidingsplan van Bert Anciaux.

Baan 02 mag volgens het Hof van Beroep uitsluitend gebruikt worden in dezelfde omstandigheden als voor het spreidingsplan, namelijk bij uitzonderlijke weersomstandigheden ( STERKE Noorder- of Noordoosten wind) of bij onbeschikbaarheid van de overige banen omwille van werken.

Het Hof van Beroep maakte tevens een einde aan de bijkomende instructie van Bert Anciaux aan Belgocontrol, waarbij aan de verkeersleiders wordt opgelegd baan 02 te gebruiken voor de landingen telkens wanneer baan 20

omwille van de windrichting niet kan benut worden voor de vertrekken. In Anciaux’s woorden noemt men dit het « omkeren » van de banen of anders gezegd het veranderen van de richting om toch maar dezelfde zone te kunnen overvliegen !

Voor de inwoners uit de Oostrand die gisteren beslag hebben laten leggen op het « Mercator » gebouw dat eigendom is van de Belgische Staat en gelegen is in de Wetstraat 26-28 te Brussel, is dit de enige overblijvende manier om Minister Landuyt er toe te dwingen het vonnis van 17 maart 2005 na te komen. Dezelfde inwoners hadden inderdaad reeds via een gerechtsdeurwaarder de betaling van de verschuldigde dwangsommen geëist ten belope van 1.250.000 EUR, zonder enige reactie van de Minister ! Er is geen enneiger burger die zich een dergelijke arrogantie zou kunnen veroorloven, laat staan die zich zou kunnen permitteren de spot te drijven met een vonnis van het Hof van Beroep !

Sinds 28 april 2005, fatum van de uitvoerbaarheid van het vonnis, hebben de inwoners meer dan 900 inbreuken op het vonnis laten vaststellen door een gerechtsdeurwaarder.

Voor de inwoners uit de Oostrand, net zoals voor de overige slachtoffers van het totaal absurde spreidingsplan,

is de maat nu vol !

Nog nooit is een politieke beslissing zo hardnekkig bestreden, nog nooit heeft een politieke beslissing een dergelijk aantal juridische acties uitgelokt.

Maar ondanks alles blijft het spreidingsplan, al zij het wankelend, overeind en dit omwille van 1 enkele man voor wie « zijn » plan een ware obsessie is geworden: Bert Anciaux… die echter in Renaat Landuyt een waardige opvolger heeft gevonden.

Onveilig baangebruik en onveilige procedures die het verkeersleiders en piloten alleen maar onnodig moeilijk maken,waarschuwingen van de piloten die het spreidingsplan ONVEILIG noemen, vonnissen die door Landuyt NIET worden nageleefd, dwangsommen die met de hand worden weggewuifd en niet worden betaald, onleefbare situaties voor de tienduizenden mensen en onzekerheid voor de werknemers op de luchthaven: dit zijn de resultaten van anderhalf jaar spreiding die nergens anders op de wereld volgens een « dagschotel » wordt opgelegd!

De inwoners uit de Oostrand, samen met alle andere overvlogen slachtoffers uit Brussel en Vlaanderen, eisen dat de regering een einde maakt aan de onverantwoordelijke houding van Minister Landuyt, die niet alleen de veiligheid op het spel zet, het leven van tienduizenden mensen tot hel maakt maar bovendien de arrogantie heeft om gerechtelijke uitspraken niet te respecteren!

De burgers zijn niet langer bereid het slachtoffer te zijn van politieke spelletjes en zullen zich OP ALLE MOGELIJKE manieren blijven verzetten tegen de absurditeit van het huidige spreidingsplan.

Het is Ă©Ă©n voor twaalf : Mijnheer Verhofstadt, het is nu aan u !