,,Afbouw DHL biedt Zaventem kansen »

BRUSSEL (belga) – Door zich te concentreren op specifieke marktniches en te proberen regionale hubs van luchtvaartbedrijven aan te trekken, kan Brussels Airport zijn positie als internationale vrachtluchthaven verder uitbouwen. Ontsluitingsproblemen en de rechtsonzekerheid over geluidsnormen en nachtvluchten kunnen die groei wel in gevaar brengen. Dat blijkt uit een studie die het Vlaams Insituut voor de Logistiek (VIL) uitvoerde in opdracht van luchthavenuitbater Biac.

DAT DHL in 2008 zijn hub in Zaventem afbouwt, leidt eerst tot vrachtverlies maar is ook een opportuniteit voor de luchthaven », zegt Alex Van Breedam van VIL. Zaventem moet zich volgens de studie concentreren op marktniches en sectoren die in Vlaanderen strategisch sterk staan. ,,De grootste spelers op de cargomarkt, zoals DHL, hebben hun vaste thuisbasis in Europa al gekozen », aldus Alex Van Breedam. ,,Het heeft geen zin om dat nog te willen veranderen. Maar de afbouw van de dominante rol van DHL in Zaventem biedt de luchthaven wel de kans om te proberen regionale hubs van andere bedrijven aan te trekken. »

De luchthaven mag zich er niet toe beperken de faciliteiten en de gronden van de luchthaven aan te bieden. Zaventem moet ook diensten ontwikkelen voor bijvoorbeeld de autosector, de petrochemie en luxegoederen. Daardoor zal de luchthaven niet noodzakelijk grote volumes aantrekken, maar wel activiteiten die een grote meerwaarde creëren.

Als die dienstverlening er is, zal dat een aanzuigeffect creëren. ,,Zo is er nu het zogenaamde perishable center , waar bederfbare goederen opgeslagen worden. Dat trekt nu al bedrijven aan die met dergelijke vrachten werken », zegt Van Breedam. Volgens VIL is er op en rond de luchthaven genoeg grond beschikbaar om dergelijke logistieke centra uit te bouwen.

Maar er moeten dan wel partners gevonden worden. Van Breedam sluit samenwerking met andere luchthavens in België niet uit. Zaventem kan ook als uitvalsbasis dienen voor de grote vrachtallianties, die op andere luchthavens met capaciteitsproblemen te kampen hebben, en ,,moet de ambitie hebben zich te positioneren als thuisbasis voor kleinere vrachtallianties ».

Een aantal negatieve punten bemoeilijkt de verdere ontwikkeling van Zaventem als vrachtluchthaven. ,,Een van de grootste problemen om buitenlandse investeerders aan te trekken, is de rechtsonzekerheid, onder meer over nachtvluchten, lawaaihinder en de aflevering van bouwvergunningen », stelt Van Breedam. Daarnaast is er ook een betere ontsluiting van de luchthaven nodig.

De grote troeven van Brussels Airport zijn dan weer de centrale ligging in Europa, de beschikbaarheid van meertalige arbeidskrachten, de aanwezigheid van verbindingen met Afrika en van logistieke dienstverleners en de reputatie van Vlaanderen als logistieke regio.

Brussels Airport is gemeten naar volume van gevlogen vrachten momenteel de vijfde luchthaven van Europa.

Het vrachtverkeer zou goed zijn voor 10.000 tot 12.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen.

Copyright De Standaard Online 2005