300.000 OF 3.864 GEHINDERDEN,EEN KWESTIE VAN MODELLEN EN van POLITIEK

ZAVENTEM – 300.000 Brusselaars worden ‘s nachts gehinderd door vliegtuigen. 3.864 inwoners bevinden zich in de hinderlijkste geluidscontour. Het verschil tussen de boodschap van de Brusselse minister Huytebroeck en van de luchthavenexploitant Biac kon niet groter zijn. Vanwaar die discrepantie? Het zit m in de hindermodellen. En in de politiek, natuurlijk.

NIEUWSANALYSE

Van onze redacteur Tom Ysebaert

Biac stelde gisteren de geluidscontouren van 2004 rond Zaventem voor, opgemaakt door het lab akoestiek van de KU Leuven.

Het gaat om berekeningen, op basis van de vluchttrajecten en de geluidsproductie van de vliegtuigtypes. Te onthouden daaruit: in de geluidscontouren voor de dag wonen 31.625 inwoners, in die voor de nacht 3.864 inwoners (DS 3 juni).

De Brusselse minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), komt op basis van een rapport van het Brusselse Instituut voor Milieubeheer (BIM) tot andere conclusies. Zij zegt dat er ‘s nachts van 20.000 inwoners van het Brussels Gewest de slaap gestoord wordt en dat 300.000 inwoners blootgesteld worden aan vliegtuiglawaai. Een op de drie Brusselaars dus.

Een eerste verklaring voor die enorme discrepantie zit in de verschillende modellen die beiden hanteren. Brussel maakt geen gebruik van radartracks, de trajecten die de vliegtuigen werkelijk gevlogen hebben, maar van geplande routes. ,,We kunnen niet anders, want we krijgen de gegevens van Belgocontrol niet », zegt Huytebroeck.

Belgocontrol ontkent dat. ,,Brussel krijgt alle gegevens over de vertrekken al sinds 2000 », zegt woordvoerder Guy Viselé.

Het grootste verschil is echter toe te schrijven aan de criteria. Brussel grijpt naar de richtwaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die zegt dat je ‘s nachts in je slaapkamer niet meer dan 45 decibel te slikken mag krijgen. Dat is geen norm maar een richtlijn op de lange termijn, zeggen de geluidsexperts van Biac en de KU Leuven.

,,Alleen haalbaar in de woestijn en dan alleen als de krekels zwijgen », bromt een van hen. Elke overschrijding daarvan meetellen levert inderdaad grote aantallen gehinderden op.

Het verschil heeft ook met politiek te maken. Niemand wil de vliegtuigen en Brussel is het felst in zijn verzet, de oorlog rond het spreidingsplan en DHL liggen nog vers in het geheugen. Het aantal getroffenen ruim bemeten past daar goed in. Huytebroeck verdedigt de belangen van de Brusselaars, Biac heeft andere belangen, zegt haar woordvoerder droog.

Huytebroecks Vlaamse evenknie, Kris Peeters (CD&V), liet van de weeromstuit becijferen hoeveel inwoners van Vlaamse gemeenten ernstig gehinderd worden volgens de studie van de KU Leuven. Het zijn er 8.400 in Vlaanderen en 2.300 in Brussel. ,,Als we dezelfde methodiek toepassen als het Brussels Gewest, dan zijn er meer dan een half miljoen Vlamingen die hinder ondervinden van de luchthaven », voegt Peeters eraan toe.

Dat Brussel zedig zwijgt over de andere gehinderden, ergert ook de werkgroep Daedalus, de denktank van de Actie Noordrand. Het aantal vluchten – de grootste hinderbron – komt evenmin in het Brusselse verhaal voor.

De Actie Noordrand maakt uit gegevens van Biac en Belgocontrol op dat gemiddeld vanop de startbaan 25R 291 toestellen opstijgen, waarvan er 152 naar de Noordrand afslaan, 134 naar de Oostrand en elf rechtdoor over het Brussels Gewest gaan.

De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (SP.A), noemt het rapport van Huytebroeck theorie en dat van Biac realiteit. Hij onthoudt vooral dat in de meeste gemeenten rond de luchthaven (behalve in Kraainem, Wezembeek-Oppem, Kortenberg en Steenokkerzeel) het aantal ernstig gehinderden gedaald is en dat de spreiding werkt.

ty

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.