Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Mobiliteit over « de persmededeling van de actiegroep Bruxelles Air Libre »

06.01 Simonne Creyf (CD&V): In een
verregaande persmededeling schreef actiegroep
Bruxelles Air Libre dat het nieuwe bedrijven via een
actieprogramma ontraadt op Zaventem te landen.
Volgens BAL plukt enkel Vlaanderen de vruchten
inzake werkgelegenheid en economie en is de
hinder grotendeels voor het Brussels Gewest.
Bovendien gaf BAL aan dat de minister geen
overleg wil.

Wat vindt de minister ervan dat nieuwe bedrijven
afgeschrikt worden? Wat kan de regering doen?
Heeft ze wettelijke middelen? Zijn er al stappen
gezet? Waarom overlegde de minister nog niet met
BAL? Was er overleg met andere groepen?
Waarom wel of niet? Wat is de meerwaarde van de
luchthaven inzake werkgelegenheid en economie
voor respectievelijk het Brussels Gewest en
Vlaanderen? Hoeveel procent van de vluchten
overvliegt het Brussels Gewest en hoeveel procent
Vlaanderen?

06.02 Minister Renaat Landuyt (Nederlands): Er
werden inderdaad al brieven ter afschrikking
verstuurd naar potentiële klanten van de
luchthaven. De regering heeft de bedrijven intussen
rechtstreeks aangeschreven om te beklemtonen
dat er geen probleem is. BIAC zou alert moeten
optreden tegen de afschrikpraktijken. Het is een
pijnlijke toestand, waartegen de luchthaven alle rechtsmiddelen kan aanwenden.

Ik overlegde met niemand omdat ik zo neutraal
mogelijk wil blijven bij de verfijning of afronding van
het spreidingsplan. Ik ontvang informatie van en
verwijs door naar de ombudsdienst, al twijfel ik
soms aan de neutraliteit van bepaalde
ombudsmannen.

De meerwaarde van Zaventem voor het Brussels
Gewest werd nog nooit duidelijk berekend. Ik heb
geen weet van economische studies terzake, maar
het is evident dat er een sterke band is. Honderd
procent van de vluchten overvliegt Vlaanderen,
want de luchthaven ligt in Vlaanderen. Het
percentage vluchten over Brussel valt moeilijker te
berekenen. Dat kan pas als rekening is gehouden
met alle mogelijke windsituaties.

06.03 Simonne Creyf (CD&V): Ondernamen nog
andere groepen dan BAL actie? Wat zal BIAC
doen?

06.04 Minister Renaat Landuyt (Nederlands): Ik
heb enkel weet van één brief van BAL aan een
nieuwe Chinese klant. Mij lijkt het logisch dat BIAC
tot ingebrekestelling overgaat, maar ik weet niet of
dat al is gebeurd.

06.05 Simonne Creyf (CD&V): Over de
meerwaarde inzake werkgelegenheid en economie
moeten er toch cijfers bestaan? Is dat niet het
geval, dan wordt het tijd dat ze er komen. Inzake
het percentage vluchten over Brussel is de minister
zeer aarzelend. Kan hij echt geen antwoord geven?
06.06 Minister Renaat Landuyt (Nederlands): Ik
begrijp de ontgoocheling van mevrouw Creyf. Er
bestaan wel studies, maar die zijn te achterhaald
om bruikbaar te zijn. Het onderscheid tussen
directe en indirecte tewerkstelling valt zeer moeilijk
te maken.

06.07 Simonne Creyf (CD&V): De actiegroepen
die zich baseren op die gegevens, blijken dat dus
ten onrechte te doen.

Het incident is gesloten.

persmededeling : [clik hier->art846]