Diegem wil geen bedrijven op groene bufferzone

DIEGEM – Het protest tegen de plannen om het Bessenveld in Diegem (Machelen) vol te bouwen met bedrijven uit de luchtvaartsector, blijft toenemen. ,,De overheid wil het laatste stukje groen in onze gemeente opofferen zonder structureel na te denken en de alternatieven te bekijken », zegt gemeenteraadslid AndrĂ© Panneels (CD&V).

De Vlaamse regering maakte eind oktober bekend dat ze de dossiers van enkele geplande bedrijvenzones in Diegem, Meise en Sint-Stevens-Woluwe wou deblokkeren. De terreinen zouden bestemd zijn voor bedrijven uit de luchtvaartsector. Maar in Machelen stuiten de plannen op zwaar protest van de lokale overheid, omdat het Bessenveld een van de weinige groene bufferzones is aan de Diegemse woonkernen. ,,Er zijn genoeg terreinen die over de nodige vergunningen beschikken, zegt André Panneels (CD&V). En toch wil de Vlaamse regering een onaangetast stukje groen opofferen. Wil ze op die manier haar imago te redden na het DHL-debacle? Dan heeft ze niet goed nagedacht.  »

In Machelen is nog 37 hectare vergunningsklare bedrijventerreinen beschikbaar. Het gaat om zones aan de Woluwelaan, Hermes, Kouterveld, De Kleet, Vuurberg en Hoek. Toch werkt het gemeentebestuur aan een bijzonder plan van aanleg (bpa) voor het Bessenveld, ook al heeft het liever niet dat die zone wordt bebouwd. ,,Als het dan toch moet, hebben we het liever zelf in handen », zegt stedenbouwkundig ambtenaar Maurits Lauwers. ,,We werken aan een oplossing om zoveel mogelijk bufferzone te behouden.  »

De overheid wil daarnaast ook investeren in bestaande terreinen, zoals het Watersiteproject in Vilvoorde en de Kerklaan in Machelen. ,,We slaan daarbij vier vliegen in één klap », zegt voorzitter Hugo Van Bever van de Task Force Luchthaven. ,,Sommige stukken moeten eerst grondig gesaneerd worden, wat het leefmilieu ten goede komt. Ook komt er een betere ontsluiting van de Budasteenweg en de Woluwelaan, wat de leefbaarheid bevordert. Beide maatregelen zullen nieuwe bedrijven lokken, en dat leidt dan weer tot meer tewerkstelling.

Volgens Van Bever is het nog lang niet zeker dat het Bessenveld tot een bedrijvenzone wordt omgevormd. ,,Pas als de betrokken gemeenten hun bpa hebben neergelegd, bekijken we wat er mogelijk is. Hoe dan ook zullen wij de bezwaren van Machelen onderzoeken en verder overleg plegen. » (fkd)

fkd

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.