Bart Staes (Groen!) lanceert Europese actie
voor beperking nachtvluchten

Brussel, 25 januari 2005 — « Werkgelegenheid in de luchtvaartsector en een goede nachtrust sluiten elkaar niet uit, » zegt europarlementslid Bart Staes. « Maar daar zijn wel sluitende Europese regels over nachtvluchten voor nodig. » Met een pan-Europese internetactie en een postercampagne wil hij de collega’s in het Europees Parlement ervan overtuigen zijn Schriftelijke Verklaring te tekenen. Daarin vraagt Bart Staes samen met zijn collega Pierre Jonckheer aan de Europese Commissie om wetgeving voor te stellen om het aantal nachtvluchten tot het strikte minimum te beperken. « Maar dat mag niet ten koste gaan van jobs in de luchtvaartsector. Een tweede DHL-dĂ©bacle moet ten alle prijzen vermeden worden. »

[->http://www.geennachtvluchten.org]
De campagne, ontwikkeld door 10 advertising, wordt ondersteund door een internetfilmpje en een poster die de aandacht trekken voor de problematiek van de nachtvluchten. Muggen en vliegtuigen moeten de kijker tot actie aanzetten op www.geennachtvluchten.be.

Het filmpje werkt eerlijk gezegd vooral op de zenuwen. Het irritante gezoem van de muggen is al even oorverdovend en slaapverdrijvend als een lawaaierig vliegtuig.

« Voor veel mensen lijken de nachtvluchten een ver-van-mijn-bed show, » zegt Bart Staes. « Maar een goede nachtrust is goud waard. Dat weet iedereen. Wie heeft er nog nooit een nacht in de slaapkamer doorgebracht geplaagd door muggen? »

« Meer dan 10 miljoen Europeanen hebben last van nachtvluchten, » gaat Bart Staes verder. « Daar moet iets aan gedaan worden, maar het heeft enkel zin als we het probleem op Europese schaal aanpakken. Er moet vermeden worden dat werkgelegenheid en nachtrust tegen elkaar worden uitgespeeld. « 

Wie het internetfilmpje bekijkt, wordt uitgenodigd om naar de campagnesite www.geennachtvluchten.org te surfen. Daar krijgen de bezoekers de kans om hun EU-parlementsleden te schrijven en aan te sporen om de Schriftelijke verklaring te ondersteunen.

De leden van het Europees Parlement hebben tot half februari 2005 de tijd om hun steun voor de schriftelijke verklaring kenbaar te maken. Als een meerderheid van de EP-leden de schriftelijke verklaring steunt, is de Europese Commissie democratisch gedwongen een antwoord te formuleren op de vraag in de Verklaring.

[->http://www.geennachtvluchten.org]

Meer info:

Bart Staes

0475372757

[->bart.staes@groen.be]

De campagnefilm is verkrijgbaar op hoge resolutie DVD, geschikt voor broadcasting op tv. Schrijf naar [->bstaes-assistant2@europarl.eu.int] of bel 02.284.76.42 of Bart Staes 0475.37.27.57.

Schriftelijke verklaring

Ingediend door: Bart Staes en Pierre Jonckheer

Betreft: over geluidsoverlast door nachtvluchten

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 116 van zijn Reglement,

A. overwegende dat geluidsoverlast door nachtvluchten de levenskwaliteit en gezondheid van meer dan 10 miljoen EU-inwoners bedreigt en dat de maatschappelijke kosten ervan – ziekteverzuim, gezondheidsproblemen – torenhoog oplopen,

B. overwegende dat luchtvaartbedrijven het gebrek aan Europese regelgeving uitbuiten om luchthavens en lidstaten tegen elkaar uit te spelen waardoor zowel de werkzekerheid van het luchthavenpersoneel als de nachtrust van omwonenden bedreigd wordt,

C. overwegende dat het EG-Verdrag bepaalt dat de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekert, dat de Strategie van Lissabon stelt dat de creatie van nieuwe jobs en milieubescherming samen moeten gaan, en dat het Zesde Milieuactieprogramma een aanzienlijke vermindering voorziet van het aantal mensen dat regelmatig en langdurig wordt blootgesteld aan geluidshinder,

D. overwegende dat enkel een Europese aanpak van het probleem oplossingen biedt,

1. verzoekt de Commissie om uiterlijk eind 2005 een wetgevingsvoorstel neer te leggen teneinde de overlast van vliegtuiglawaai tussen 23.00 en 07.00 uur tot het absolute minimum te beperken;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen toekomen aan de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.