Milieuvergunning BIAC – Perstekst

Deze nota beoogt enige technische verduidelijking te geven bij de vergunning voor BIAC/luchthaven Zaventem.