De prijs van de vluchten moet de ecologische realiteit weerspiegelen

De constante toename van het luchtverkeer is een van de grootste milieuproblemen van het moment en het betekent een serieuze bedreiging van het mondiale klimaat. Dat blijkt uit een studie van John Whitelegg en Howard Cambridge van de universiteit van York, in opdracht van het milieu-instituut van Stockholm (SEI).

In de voorbije twee decennia is het aantal vluchten verdubbeld, terwijl het aantal gevlogen kilometers zelfs verdrievoudigd is. De sector veroorzaakt nu al 300 miljoen ton broeikasgassen. En de stoffen die in hogere luchtlagen worden vrijgelaten zijn zelfs driemaal schadelijker dan de andere. Daarom wordt aangenomen dat tegen 2050 ongeveer 15 procent van de broeikasgassen uit het luchtverkeer voort
zal komen. Momenteel bedraagt dat aandeel 1 tot 2 procent. Voor de volgende 20 jaar wordt voor het luchtverkeer een jaarlijkse toename met 3 tot 7 procent verwacht. De goedkope vluchten en de constante toename van het vrachtverkeer per vliegtuig zijn de voornaamste oorzaken
daarvan.

Whitelegg benadrukt dat de groei van de luchtvaartsector gevoed wordt door overheidshulp en belastingkortingen. Volgens de Britse onderzoekers moeten er milieubelastingen geheven worden, zodat de prijs van de vluchten « de ecologische realiteit weerspiegelt ».