Relletje over licentie BIAC

BRUSSEL – Voormalig minister Isabelle Durant (Ecolo) beweert dat er een geheim akkoord bestaat binnen de federale regering om de luchthaven te laten uitbreiden. De regeringspartijen haastten zich om dat te ontkennen.

Senator Isabelle Durant zorgde voor een politiek relletje door een ontwerp van koninklijk besluit boven te halen over de exploitatielicentie van luchthavenbeheerder BIAC. Dat werd door de ministerraad goedgekeurd op 14 mei. In het kb leest Durant er in de toekomst 80 bewegingen per uur mogelijk moeten zijn, dag en nacht.. Deze beslissing om expansie toe te laten strookt niet met het voornemen van de regering om pas in september te beslissen over de uitbreiding van koerier DHL.

Minister Bert Anciaux (Spirit) en de vice-premiers Laurette Onkelinx (PS) en Louis Michel (MR) ontkenden formeel dat er een geheim akkoord is. Het Vlaams Gewest heeft BIAC een plafond van 25.000 nachtvluchten per jaar opgelegd en het kb verandert die limieten niet, gaven ze aan. Het kb zou pas van kracht worden na de privatisering van BIAC.

(ty)