Arme vleermuizen !

DEURNE – De Europese Commissie opent een onderzoek naar de verlenging van de landingsbaan op de luchthaven van Deurne. De Commissie vreest dat die verlenging een inbreuk betekent van de Europese regels. Dat schrijft Het Nieuwsblad op Zondag. Voorstanders van de luchthaven vrezen dat de Europese ingreep het dossier op de lange baan schuift.

De landingsbaan van Deurne wordt verlengd met driehonderd meter, dankzij ondertunneling van de Krijgsbaan. Tegen november moet de volgende Vlaamse regering een keuze maken uit drie privépartners.

Maar de Europese Commissie vermoedt dat de uitbreiding een inbreuk betekent op twee Europese richtlijnen. Het directoraat-generaal Milieuzaken heeft een brief geschreven aan het Vlaamse gewest. Zo vraagt de Commissie zich af waarom er geen milieu-effectenrapport is opgesteld.

Ze merkt ook op dat de verlengde startbaan een overtreding kan zijn van de Habitat-richtlijn. De historische fortengordel rond Antwerpen is beschermd als verblijf voor vleermuizen. In Fort 3, in het verlengde van de landingsbaan, overwinteren 270 vleermuizen, onder wie enkele bedreigde soorten. De Commissie vreest dat die veel hinder zullen ondervinden van het intensiever vliegverkeer en de nieuwe weg. Europa wil weten of de gevolgen van de langere landingsbaan goed zijn ingeschat. De Commissie wil ook weten of er geen alternatieven zijn en of er echt dwingende redenen zijn die de verlenging noodzakelijk maken.

Parlementslid Johan Malcorps (Groen!) heeft begrip voor de Europese kritiek.  » Voor ons gaat het om meer dan alleen vleermuizen « , zegt hij.  » Wij vrezen voor de leefbaarheid van de hele omgeving, zeker in Boechout en Borsbeek, die veel meer last dreigen te krijgen van het vliegverkeer. De Diabolo-verbinding naar de luchthaven van Zaventem is er een goed alternatief. « 

Minister van Leefmilieu Jef Tavernier (Groen!) heeft tot 1 juni om te antwoorden op de Europese vragen.

Van Mechelen:  » geen verlenging « 

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen benadrukt zondag dat er geen sprake is van een verlenging van de startbaan van de luchthaven van Deurne. Er komt enkel een ondertunneling van de Krijgsbaan en dat moet de veiligheid verhogen, stelt hij in een reactie op het onderzoek van de Europese Commissie. De ondertunneling van de Krijgsbaan moet het gebruik van de starbaan op de luchthaven optimaliseren.

 » Er is geen sprake van een verlenging van de startbaan  » , laat Van Mechelen weten. De VLD-minister wijst er ook op dat de ondertunneling er komt om de veiligheid, zowel voor het luchtvaartverkeer als voor het wegverkeer, te verhogen. Om die reden zegt hij ervan overtuigd te zijn dat de Europese Commissie het initiatief zal ondersteunen. De Vlaamse regering is in elk geval van plan een omstandig antwoord te formuleren op de vragen van de Europese Commissie, verduidelijkt Van Mechelen. Voor hem staat wel vast dat de Vlaamse regering verder gaat met de uitbouw van een regionale zakenluchthaven in Deurne,  » binnen de contouren die door de Vlaamse regering werden geschetst  » .

Wim WINCKELMANS