DHL Brussel ontslaat 173 werknemers

BRUSSEL – DHL wil op zijn Global and European Coordination Centre in Diegem en Brussel het aantal jobs met zo’n 450 verminderen. Van de 950 werknemers moeten er 177 naar Bonn verhuizen, worden er 98 gemuteerd binnen het bedrijf (in Brussel of naar het buitenland) en zullen er 173 worden afgedankt. Dat heeft de directie recent bekendgemaakt tijdens een ondernemingsraad.

Op 18 maart kondigde het koeriersbedrijf DHL al aan dat het een deel van de in Brussel gevestigde managers zou verhuizen naar Bonn. Bedoeling van die operatie was onder meer ook om de samenwerking tussen het moederbedrijf Deutsche Post World Net en DHL te vergroten en synergieën te creeëren. Europese regionale managers, waaronder een grote manager die eerder van Duitsland verhuisden, zouden in Brussel blijven.

Directie en vakbonden hebben inmiddels de consultatiefase ingezet die de wet-Renault voorziet bij collectief ontslag. ,,Dit overleg verliep in eerste instantie zeer slecht. Zo wilde de directie bijvoorbeeld geen personeelsvergadering toestaan, wat volkomen absurd is », aldus Hendrik Vermeersch (BBTK). ,,We hebben ons dan harder opgesteld waarna de sfeer verbeterd is. De personeelsvergadering kan een van de volgende dagen georganiseerd worden. »

Volgens Vermeersch kan het aantal afdankingen nog veel hoger uitvallen dan de 173 die nu aangekondigd worden. Een aantal werknemers in Brussel is immers niet geïnteresseerd in een verhuis met hun hele hebben en houden naar Bonn. ,,Het gaat onder meer om mensen die in administratieve functies werken, zoals secretaresses. » Het aantal jobs dat vanuit Bonn en Bazel naar Brussel verhuist overigens zou slechts 100 à 150 bedragen en dus zeker het jobverlies door de delokalisatie van activiteiten naar Bonn niet kunnen compenseren.