Basishandvest Bruxelles Air Libre Brussel

« Bruxelles Air Libre Brussel » is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Ze is samengesteld uit burgers die samen opkomen voor het leefmilieu en de rechten van alle inwoners uit de 19 Brusselse gemeenten met betrekking tot de hinder van luchtverkeer.

De vereniging stelt zich tot doel alle wettelijke handelingen te verrichten ter verbetering van de toestand betreffende hinder van luchtverkeer in het Brussels Gewest met als punten :

-# Onafhankelijke vereniging : De vereniging is onafhankelijk van zowel enige politieke partij als van enig bedrijf verbonden aan luchtvaart. Daarom kunnen bestuursleden geen mandaat uitoefenen in een politieke partij noch een leidende functie hebben in een bedrijf verbonden aan luchtvaart.

De vereniging behoudt zich het recht voor om politieke of commerciële initiatieven die haar doelstellingen helpen bereiken te ondersteunen. In dezelfde zin behoudt de vereniging zich het recht voor om politieke of commerciële initiatieven die de situatie verslechteren van overvlogen burgers uit het Brussels Gewest, te veroordelen.
-# Stedelijk kenmerk van de luchthaven van Zaventem : Gelegen op minder dan 2 km van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de luchthaven omringd door een regio dat in de loop der jaren een urbanisatie kende en vandaag nog steeds in die zin evolueert. Daarom beschouwt de vereniging deze luchthaven alszijnde stedelijke luchthaven en gaat ze ervan uit dat de luchthaven als dusdanig beheerd moet worden.
-# Verbod van luchtverkeer over elk dichtbevolkt gebied : De vereniging stelt als basisprincipe dat het aantal mensen blootgesteld aan hinder van luchtverkeer zo laag mogelijk moet blijven. Deze gedachte bepaalt alle verdere acties van de vereniging. De vereniging strijdt bijgevolg voor een verbod van het overvliegen van het geheel van de 19 Brusselse gemeenten, alsook van elk dichtbevolkt gebied.
-# Schadeloos stellen van de slachtoffers : De vereniging erkent dat een aantal mensen toch overvlogen zal blijven en is hiermee solidair. Ze eist dat de benadeelden schadeloos gesteld worden. Deze vergoeding moet voldoende hoog zijn om hen toe te laten naar keuze een nieuwe woonst te verwerven, over te gaan tot akoestische isolatie, of als compensatie te dienen voor de waardevermindering van hun woonst.
-# De afschaffing van nachtvluchten : Het recht op nachtrust is een onaantastbaar recht voor elk individu. De vereniging stelt een volledige afschaffing van de nachtvluchten op de luchthaven van Zaventem voorop.
-# Toegespitst luchtverkeer : De vereniging stelt vast dat luchtverkeer onder alle verkeer de grootste hinder veroorzaakt per afgelegde kilometer. Bijgevolg streeft de vereniging naar een beperking van het verkeer op de luchthaven van Zaventem tot passagiersvervoer tussen Europese steden met een onderlinge afstand van meer dan 600 km, en naar een uitsluiting van alle hub-functie.

Opgesteld te Brussel tijdens de Algemene Vergadering der Leden op 24 maart 2004.