WANKELENDE OBJECTIVITEIT OMBUDSDIENST !

Mijnheer De Baerdemaker,

Eerste nacht van het spreidingsplan: eerst wakker door de vertrekken op baan 20 die nu ook door inwoners onder baan 02 duidelijk hoorbaar zijn. En vanaf 3.30H KLAAR WAKKER tot en met 5.45 h door de landingen op baan 02.

Een barstende hoofdpijn, doodmoe, maar als ik u lees in De Standaard Mijnheer De Baerdemaker  » hoe meer klachten uit verschillende zones », des te beter is het spreidingsplan geslaagd ».

Hoe kan u dergelijke uitspraken doen Mr. De Baerdemaeker? U bent aangesteld als ombudsman om OBJECTIEVE informatie te geven en NIET om een stijgend aantal klachten van de omwoners als positief te bestempelen.

Ik vernam bovendien van een journaliste van VRT-radio dat zowel u als het kabinet ( merkwaardig trouwens…) het aantal omwoners die gestoord worden door de nachtvluchten vaststelt op 5800. Zou u mij kunnen uitleggen hoe u aan het cijfer van 5800 komt???

Dit is foutief en dat weet u even goed als ik. Tot nu toe hebben we steeds objectieve informatie gekregen op de ombudsdienst, maar blijkbaar is dit vandaag ook niet
meer waar.

De gezondheid van duizenden mensen staat op het spel en het is dan ook ongehoord dat er foutieve informatie wordt verstrekt door een ombudsdienst. In de studie van de Heer Annemans staan de gevolgen voor de gezondheid duidelijk vermeld.

Men kan natuurlijk alles als « positief » bestempelen, zelfs het aantal overlijdens rond de luchthaven dat daalt van 200 naar 160 per jaar! Moeten we hiermee verheugd zijn?

Ik kreeg graag een antwoord waar de ombudsdienst dit cijfer van 5800 vandaan haalt.

P.C.