Vermindering aantal nachtvluchten enige oplossing

Groen! vraagt de federale paarse meerderheidspartijen werk te maken van de enige maatregel die voor alle omwonenden van de luchthaven de nachtrust Ă©cht in voldoende mate kan herstellen nl. een vermindering van het aantal nachtvluchten, gekoppeld aan een zo maximaal mogelijke spreiding.

Brussel, 18 maart 2004

Vermindering aantal nachtvluchten enige oplossing
**********************************************************

Ondanks het feit dat de Raad van State het spreidingsplan van minister Anciaux uiteindelijk niet schorste, wordt het stilaan voor iedereen duidelijk dat het spreiden van de vluchtroutes, zonder het aantal nachtvluchten te verminderen, geen duurzame oplossing biedt. Het keer op keer verplaatsen van de hinder naar telkens weer een andere bewonersgroep leidde er enkel toe dat eergisteren Brussel, gisteren de Noordrand en vandaag de Oostrand beurtelings naar de rechter stapten.

Groen! wil in het nachtvluchtendossier af van de dagjespolitiek. Alleen een duurzame ontwikkeling van de luchthavenactiviteiten en een duidelijke begrenzing van het aantal nachtvluchten zal kwaliteitsvol wonen in alle windstreken rondom Zaventem mogelijk maken.

Een toename van het aantal nachtvluchten, zoals DHL samen met alle andere politieke partijen wil, is geen realistische optie. Daarom wil Groen! dat aan de door toenmalig Vlaams minister Vera Dua bedongen maximumgrens van 25.000 nachtvluchten per jaar niet getornd wordt, tenzij om die te verlagen. Daarenboven moet dit aantal nachtvluchten berekend worden over een tijdsduur van acht uren, in plaats van over zeven uren zoals dit vandaag gebeurt.

Daarnaast zou de federale regering werk moeten maken van de ontwikkeling van die economische sectoren waarin Vlaanderen wel kwaliteitsvolle en duurzame jobs kan genereren: een uitbreiding van de dienstensector, kenniscentra en hoogtechnologische duurzame technologieën en materialen.

Omdat de burgers niet enkel vandaag, maar ook morgen, in onze dichtbewoonde regio gezond en kwaliteitsvol zouden kunnen wonen, streeft de groene fractie in het Europees Parlement naar een algemeen verbod op nachtvluchten in de Europese Unie. Voorlopig weigeren de andere politieke families in het Europees Parlement dit initiatief te steunen. Zo blijven de groenen de enigen die echt keuzes voor de toekomst durven te maken en daarbij het welzijn en de gezondheid van de mensen, maar ook van onze kinderen en kleinkinderen als leidraad vooropstellen.

Vera Dua, voorzitter Groen!
Eloi Glorieux, Vlaams volksvertegenwoordiger, 0475 98 20 93
……………………………………….
Persdienst Groen!
Sylvie Fabré, persverantwoordelijke
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel 02 290 91 46 fax 02 290 91 47
gsm 0476 99 97 13
e-mail pers@groen.be
……………………………………….
Groen! via InterNet
e-mail persdienst: pers@groen.be
Groen! homepage : http://www.groen.be/
persteksten : http://www.groen.be/pers/
Uit- of inschrijven op deze mailinglist:
ga naar http://www.groen.be/pers/
……………………………………….