Slachtoffers luchthavenhinder Brussels Gewest
betogen in Bonn voor hoofdzetel Deutsche Post


Vorige woensdag om 16.00 uur heeft een delegatie Brusselaars onder begeleiding van Air Libre-Brussel Deutsche Post een bezoek gebracht in het splinternieuwe glazen gebouw waar de sociale zetel gevestigd is. De bestuurders van Deutsche Post, die het kapitaal van DHL International voor 100 % bezitten, kregen een waarschuwende brief van de betogers om de chantage in België te stoppen, en om ze te behoeden voor verkeerde investeringen. Verder kregen ze de belofte dat een grotere delegatie zou terugkomen indien DHL zal doorzetten met de bouw van een Europees sorteercentrum op Brussel-Nationaal.

De delegatie werd ontvangen door Dr. Sören Dengg, verantwoordelijke van het departement ‘Investeringsbeheer’. Hij werd eraan herinnerd dat Zaventem een stedelijke luchthaven is met dichtbevolkt woongebied op minder dan 2 km van een hoofdstad met Ă©Ă©n miljoen inwoners. Deze luchthaven is dus zeker geen ideale plek voor het Europees sorteercentrum dat DHL wil bouwen, en de vraag om een verdubbeling van de nachtvluchten zal op Zaventem niet aanvaard worden, wat verschillende politici voorlopig ook mogen zeggen.

De Brusselaars hebben er ook op gewezen dat een eventuele toelating van de huidige regering Verhofstadt geen garantie is voor een lange-termijn operatie. De plaatsvervangende regering zal in de toekomst niet noodzakelijk dezelfde luchthavenpolitiek hanteren. Integendeel, de gezondheid en de veiligheid van burgers zal vanzelfsprekend voorrang krijgen, en zoals in de luchthavens van Orly, GenĂšve en nog recenter Frankfurt zal men nachtvluchten op Zaventem eenvoudigweg verbieden.

Er werd ook aandacht besteedt aan het schetsen van het huidige onstabiel juridisch kader. De 300.000 getroffenen zullen alle rechtsmiddelen gebruiken om zich tegen de waanzin van de nachtvluchten te verzetten. Het Hof van Beroep en de Raad van State hebben reeds recht gesproken in het voordeel van de slachtoffers. Nieuwe juridische acties zullen volgen door burgers en door gemeenten tot en met een gelijk voor het Hof van Straatsburg.

Voor ieder bestuurdslid van Deutsche Post werd door Bruxelles-Air Libre-Brussel een brief meegegeven met de vraag rekening te houden met al deze gegevens vooraleer over te gaan tot de bouw van het Europees sorteercentrum waarvan de investeringen onrendabel zullen blijken. Met andere woorden : voor DHL en dus ook Deutsche Post is in Brussel het sop de kool niet waard.

Met dit eerste bezoek hoopt de delegatie dat het voor Deutsche Post duidelijk is dat het DHL-project in Brussel niet welkom is, en dat ze geen rust zal kennen zolang het DHL-project voor de luchthaven van Zaventem niet opgeborgen is.

meer photo’s :