Gosuin strijdt tegen spreidingsplan Anciaux

De Brusselse minister van Leefmilieu, Didier Gosuin (MR), gaat de vice-premiers Louis Michel (MR) en Laurette Onkelinx (PS) een aantal bedenkingen over het spreidingsplan met betrekking tot de nachtvluchten van de federale minister van Mobiliteit Bert Anciaux overmaken.

Volgens Gosuin houdt het plan van Anciaux geen betere spreiding van de geluidshinder in. Het plan zou net de geluidshinder boven de oostelijke rand van Brussel verhogen. Bovendien verwijt Gosuin Anciaux dat geen enkel overleg werd gevoerd met het Brussels gewest, maar dat er enkel een voorstelling van het plan was.

Volgens de Brusselse minister heeft de onafhankelijke expert waarop Anciaux zich baseert niet de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toegepast. Die expert zou stellen dat de norm van de WHO een overschrijding van de geluidspieken van 45 dB (binnen in een gebouw) 10 tot 15 per nacht toelaat. Dat is volgens Gosuin onjuist, zelfs regelrecht ‘bedrog voor de burgers en de beleidsmakers die de knoop moeten doorhakken’. Gosuin hoopt dat er tegenwerking komt tegen het ‘voorbarige’ plan van Anciaux. Anders gaat de minister gebruik maken van het Overlegcomite voor de Gewesten of gaat hij juridische mogelijkheden gebruiken.