Zaak vliegtuighinder Noordrand voor vakantie beslecht

Het kort geding dat 3.200 inwoners uit de Noordrand en hun gemeentebesturen aangespannen hadden, is gisteren uitgesteld naar 21 juni. Hoewel de Noordranders teleurgesteld waren, moesten ze toegeven dat het schrikbeeld van een verdaging naar september niet is uitgekomen en dat de rechter haar goede wil heeft getoond door een namiddagzitting te houden, wat uitzonderlijk is.

RECHTER GAAT NIET IN OP VRAAG
BEVRIEZING SITUATIE

BRUSSEL

Van onze redacteur
Tom Ysebaert

VOOR de rechtbank van eerste aanleg van Brussel vond gisteren de eerste zitting plaats in het kort geding dat de Noordrand had aangespannen. Gesteund door de gemeentebesturen van Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel zijn 3.200 inwoners naar de rechter getrokken.
Ze hebben de Belgische staat en het Vlaams Gewest gedagvaard in het dossier van de geluidshinder rond Zaventem. De inwoners van de Noordrand willen dezelfde rechten afdwingen als de Oostrand, die via gerechtelijke weg gedaan kreeg dat hij minder wordt overgevlogen.
De gemeentebesturen en burgers van Kortenberg en Steenokkerzeel – aan de andere kant van de luchthaven – waren tussengekomen in de zaak omdat zij vreesden het slachtoffer te worden van nieuwe rechterlijke uitspraken. Ook enkele inwoners van Sterrebeek – in de Vlaamse Oostrand – waren tussengekomen.

De advocaat van de Noordrand, Peter Flamey, wilde meteen met de pleidooien beginnen, maar de advocaat van de Belgische staat, Jan Bouckaert, vroeg twee weken uitstel. Hij argumenteerde dat er na de inleiding van het geding nieuwe evoluties waren na een schorsing door de Raad van State van aanpassingen aan het spreidingsplan. Voor Flamey was dat onzin. ,,De materie is bekend, er zijn alleen tijdelijke aanpassingen gebeurd.
Flamey vroeg rechter Myriam de Hemptinne de overheid te verplichten de situatie te bevriezen zolang er niet gepleit is.
,,Anders komt er een wit konijn uit de hoed met een definitieve maatregel.

Maar de rechter ging daar niet op in: ,,We kunnen de regering niet beletten betere maatregelen te treffen. Een verwijzing was dat naar de wettelijke regeling waar minister van Mobiliteit Renaat Landuyt aan werkt en die de grondslag moet vormen voor het vastleggen van vliegprocedures. Landuyt wil er de carrousel van rechtszaken mee stoppen, de omwonenden vrezen dat de rechter buitenspel en zij monddood gemaakt zullen worden.
De rechter vond ook dat het dossier te complex was voor Ă©Ă©n zitting en stemde toe om een volgende sessie te houden op 21 juni, uitzonderlijk na de middag. De uitspraak volgt dan normaal voor de 30ste.

De vzw Boreas, de rechtspersoon van Actie Noordrand/Daedalus, reageerde met gemengde gevoelens. ,,De rechter heeft redelijkheid getoond. Dit is beter dan uitstel naar een vakantiezitting of erger nog, naar september.

ty

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.