Luikse luchthaven wil Brussels Airport regionaliseren

De lucht­ha­ven van Luik wil het Bel­gi­sche lucht­ruim ge­re­gi­o­na­li­seerd zien. Brus­sels Air­port, de enige Bel­gi­sche lucht­ha­ven die onder na­ti­o­na­le titel ope­reert, zou de con­cur­ren­tie met de re­gi­o­na­le lucht­ha­vens ver­sto­ren.

(belga) – In een op­mer­ke­lijk me­mo­ran­dum aan de vol­gen­de fe­de­ra­le re­ge­ring he­kelt de top van de Luik­se lucht­ha­ven het feit dat de lucht­ha­ven­be­voegd­he­den nog steeds na­ti­o­naal ge­re­geld wor­den. Dat staat van­daag in le Soir. Het Bel­gi­sche lucht­ruim zou beter ge­re­gi­o­na­li­seerd wor­den, klinkt het in Luik. Brus­sels Air­port is vol­gens hen een con­cur­rent voor de lucht­ha­vens van Luik of Char­le­roi, die zoals Oos­ten­de en Ant­wer­pen ge­re­gi­o­na­li­seerd zijn. Er is geen en­ke­le reden om die lucht­ha­ven als enige onder na­ti­o­na­le titel te hou­den ‘wat tot een ver­sto­ring van de con­cur­ren­tie leidt omdat de fe­de­ra­le staat ge­neigd is om die te be­voor­oor­de­len te­gen­over de re­gi­o­na­le lucht­ha­vens’, luidt het in het me­mo­ran­dum.

De Luik­se lucht­ha­ven roept het Waal­se ge­west op om niet meer bij te dra­gen tot de kos­ten van de lucht­ver­keers­lei­ding door Belgo­con­trol, die te duur en te wei­nig ren­da­bel zou zijn. Het ka­bi­net van de Waal­se voog­dij­mi­nis­ter, André An­toi­ne, wei­gert com­men­taar te geven op het do­cu­ment.

28/05/2010

[->http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_transport/Luikse_luchthaven_wil_Brussels_Airport_regionaliseren.8920931-3085.art]